Tarihte Mayıs

Tarihte bugün , 31 mayıs 1933 Darulfünun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Tarihte bugün , 30 mayıs 1876 birinci Meşrutiyet ilan edildi. Sultan Abdülaziz tahtta...

Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler

İstanbulda ve Türkiye de en çok ziyaret edilen müzelerden biri olan Topkapı Sarayı müzesinin en önemli bölümlerinden biri, Kutsal emanetlerin sergilendiği bölümdür. Topkapı Sarayının enderun bölümünde bu...

Tarihte Haziran

30 Haziran  30 Haziran 763 Anhialos Savaşı, Bizans imparatoru 5. Konstantinos ordusu ile Bulgar imparatoru Telets komutasında ordusu arasında yapılan savaşı, Bizans imparatorluğu kazandı.  29 Haziran 29 Haz...

Bizansta at arabası yarışları

  Roma döneminin en önemli sosyal aktivitesi ve imparatorun gücünü gösteren gladyatör savaşlarının hristiyanlıkla beraber yasaklanması sonucunda gladyatör savaşları yerine imparatorun ikti...

Hz Muhammed ten Bizans imparatoruna mektup

14 eylül 628 tarihinde Pers seferinin zaferiyle dönen imparator Heraklius, Sarayında birinin beklediğini görür. kim olduğunu sorduğunda Hz Muhammed'in elçisi Dihyet-ül Kelbi  olduğunu ve Hz Muhammedin mühürü olan  Mektubu teslim eder. M...

İmparator Justinyen

Justinyen nasıl biriydi? prokopius 'un bizansın gizli tarihinde belirtiğine göre Justinianus çok sabit biriydi.  Prokopius  baya abartarak imparatoru bir eşeğe benzetmektedir. ve  "yularından kim çekerse gitmeye hazırdır" der .&n...

Nestorianizm

Roma İmparatoru II. Theodosius konstantinople patrikliğine Nestorius seçilmiştir. Nesturios'a göre Hz İsa hem insan ve hemde kutsal varlıktır. Hz. Meryem Tanrının değil, Hz İsa'nın annesidir.görüşünü savunur. bu görüş hı...

Enrico Dandalo Ayasofya

Dördüncü haçlı seferinden önce yapılan üç haçlı seferinde orduyu kara yolu ile kudüse varma fikri vardı. Karadan yapılan ilerlemeler orduyu çok yormaktaydı ve başarıya elde edilemiyordu.buna çözüm olarak donanması ile g&uu...

Efeste Tuvalet (Latrina)

İnsanlık tarihi boyunca insanlar tuvalet ihtiyacını en başlarda,  yaşam alanın dışında yapmaktaydılar. ama bu yeni sorun meydana getirmişti. o da  tuvaletlerin hastalık yaratmasıydı. bu çözüm olarak yine ihtiyacın dışarda giderilip ama daha...

Efes'teki Medusa

Antik dönemdeki yaşamı gözlemleme konusunda insanlara bir çok metaryeller sunan Efes Antik Şehirinin en önemli kalıntılarından biri olan Hadrian tapınağında , rölyefleri anlatırken, her rehber, ortadaki rölyefinin, medusa olduğunu dil...

Kıtaların isimleri Etimoloji

Avrupa  Genelde Herkes, Avrupa kıtasının isminin nereden geldiği bilir. Mitolojiye göre Baş Tanrı Zeus, Sevgilsi Europe'yı bir öküz kılığına girerek kandırır. Kız, öküz'ün üstüne...

İstanbul Haliç

Dünya genelinde, her büyük şehir, su ile bağlantısı vardır. Ama her şehirde bir haliç yoktur. Haliç sayesinde İstanbul şehiri tarih boyunca önemli bir şehir olmuştur. Kelime anlamı olarak Haliç arapç...